Tedarik Zinciri Verimlilik Analizi

 

Günümüzde hızla büyüyen şirketlerin, ilerledikleri yönü net bir şekilde görebilmeleri, büyümenin getirdiği yasal/sektörel zorunlulukları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri, verimlilik/maliyet analizlerini operasyonel verilerle birleştirebilmeleri için Operasyonel Değerlendirme Raporu (Company Operational Assesment) çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.  Operasyonel Değerlendirme Raporu çalışmamız Yönetim-Bilişim-Lojistik üçgeninde şirket operasyonlarının maliyet-verimlilik-teknoloji perspektifinden incelenmesini ve olası geliştirme önerilerinin paylaşılmasını kapsamaktadı.

Bir firmanın tedarik zincirinin yapısının incelenmesi, coğrafi, operasyonel, kontratsal olarak tedarikçilerin değerlendirilmesi, tedarik zincirinin performansının artması ve maliyetlerinin düşürülmesi için öneriler oluşturulması, uygulaması, takibi.

EN