Kalite Politikamız

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır.

FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Görev ve sorumluluk alanı ne olursa olsun bütün FSSoftware çalışanları iyi ‘dinleyici’lerdir.

FSSoftware çalışanları tamamen dinlemek merkezli bir anlayışa sahip olduklarından, geri bildirim mekanizması hepsi için büyük önem taşır. FSSoftware çalışanları, kendi sorumluluk alanlarına bağlı süreçler ile ilgili müşterilerinden aldıkları geri bildirimleri, o süreçleri iyileştirmek için birer fırsat olarak görürler. FSSoftware çalışanları, müşteriler tarafından konu edilen sorun bir daha tekrarlanmasın diye analizler yaparak önlem alır ve ilgili sürecin gerekli bölümlerini iyileştirir ve gerekirse eğitimler düzenler.

FSSoftware müşterileri geri bildirim vermek üzere, isterlerse, ‘Bize Ulaşın’ bölümündeki telefon, e-mail, faks gibi herhangi bir kanalı kullanarak ücretsiz bir şekilde ilgili birim ve kişilere ulaşabilirler.

FSSoftware’in iletişim anlayışının ikinci basamağını ‘kendini doğru olarak ifade etmek ve müşterilerinin kendilerini doğru ifade edişlerine yardımcı olmak’ anlayışı oluşturmaktadır. Bunun için bütün FSSoftware çalışanları, öncelikle iş için, bütün bilgi ve birikimlerini açıklık ve şeffaflık ile müşterileriyle paylaşırlar. FSSoftware, iletişimin bir haklılık yarışı değil, bir takım oyunu olduğunu bilir ve müşterileri ile takım olmak ile ilgili merak, açıklık, dürüstlük gibi değerleri iletişimine katar.

EN