FSMobility ÜTS

H1 FSMobility ÜTS

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

 ÜTS’nin Amacı Nedir?

 • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,

 • Bu ürünleri izlemek için alt yapı oluşturmak,

 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,

 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,

 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,

 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

FSMobility ile ÜTS Takip

 • Güvenli Ürüne Erişim,

 • Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele,

 • Sağlık Politikası Üretme,

 • Sağlıklı Veriye Dayalı Denetim,

 • Kaynakların İsrafının Önlenmesi,

 • Ürünlerle İlgili Kurumlararası Koordinasyon ve Veri Paylaşımı,

 • Hangi Ürün, Nerede, Ne Zaman, Ne İçin, Kimde Kullanıldı Bilgisi ile Hızlı Hareket Kabiliyeti, Etkin Denetim.

 

EN