e-İrsaliye

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

E-İRSALİYE NASIL KULLANILIR?

  • 01.01.2017 tarihi sonrasında gereksinimleri karşılayan mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanabilir.

  • e-İrsaliye kapsamında oluşturulacak elektronik belge e-Fatura’da olduğu gibi UBL (Universal Business Language) tabanlıdır.

  • e-İrsaliye sistemi e-Fatura sistemine benzer şekilde “kapalı” bir sistem üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle alıcı ve satıcı tarafları e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmalıdır.

  • Mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanmak için doğrudan GİB bağlantısı (entegrasyonu) ile ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilir.

KULLANIM FAYDALARI

  • Basım ve saklama (fiziksel arşivleme) maliyetinde azalma,

  • Taraflar (alıcı-satıcı) arasında etkin mutabakat süreci,

  • Sayısal ortamdan hızlı arama, erişim ve iletim özelliği,

  • Teslimat anında kısmi kabul, iade veya hatalı ürünlerin satıcıya mutabakat anlamında geri gönderilecek cevabın elektronik ortamda iletilmesi,

  • e-İrsaliye içinde taşımada kullanılan aracın plaka bilgisi ve şoföre ilişkin TCKN bilgileri yer almaktadır. Bu özellikte kullanılan e-irsaliye belgelerinde GİB, Eminiyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak bütünleştirme (entegrasyon) çalışmasıyla kağıt belge taşımadan sevkiyat yapma özelliği.

EN