e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde format ve standartlarını duyurmuş olduğu “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter (Defter-i Kebir)” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

Kurumlara basım, fiziksel arşivleme ve noter maliyetlerinin düşürülmesi, etkin zaman yönetimi ve tek formatla birden fazla standart, bağımsız araç ile raporlama ve denetim kolaylığı sağlayan e-Defter, FSMobility Yazılım çözümleriyle hazırlanabilmektedir. Uygulama, hız ve güvenliğin yanı sıra çevreci yönüyle öne çıkmaktadır ve kağıt kullanımını tamamen ortan kaldırmaktadır.

FSMobility Yazılım, stratejik olarak “platform bağımsız e-defter” uygulaması geliştirmiştir ve bu uygulama bir ya da birden fazla (türde) ERP paketi ile bütünleşik çalışabilmektedir.

EN