e-Arşiv

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturaların ikinci nüshalarının güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklanmasına, istenildiğinde ibraz edilmesine ve raporlanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır.

e-Arşiv uygulaması e-Fatura’ya kayıtlı olmayanlara da elektronik ortamda fatura üretme ve bu faturaları çıktısını alarak veya elektronik olarak göndererek karşı tarafa iletme olanağı sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv uygulaması sayesinde mükellefler kendilerinde kalması gereken nüshaları da elektronik olarak arşivleyebileceklerdir.

İnternet üzerinden ürün ve/ veya hizmet satışı yapan ve 2014 yılında 5 milyon TL’den fazla satışı olan firmaların 01.01.2016’da e-Arşiv uygulamasına geçmeleri beklenmektedir.

EN