Dağıtım Sistemi Analizi

Günümüzde hızla büyüyen şirketlerin, ilerledikleri yönü net bir şekilde görebilmeleri, büyümenin getirdiği yasal/sektörel zorunlulukları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri, verimlilik/maliyet analizlerini operasyonel verilerle birleştirebilmeleri için Operasyonel Değerlendirme Raporu (Company Operational Assesment) çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.  Operasyonel Değerlendirme Raporu çalışmamız Yönetim-Bilişim-Lojistik üçgeninde şirket operasyonlarının maliyet-verimlilik-teknoloji perspektifinden incelenmesini ve olası geliştirme önerilerinin paylaşılmasını kapsamaktadı.

Kendi taşıma araçları olan firmalar için dağıtım organizasyonunun operasyonel, maliyetler ve başarım açısından değerlendirilmesi, olası mali kazançların ortaya çıkartılması, ihtiyaç durumunda yeni teknolojiler ile desteklenmesi.

Gerek özmal gerekse tedarikçi araçları ile yapılan nakliye işlemleri nakliye organizasyonu, maliyetlendirme, coğrafi etkinlik için depoların konumlandırılması, bilgi sistemlerinin operasyona uyumu konuları incelenecek, bulgu ve öneriler raporlanacaktır.

EN